Język angielski

Kursy dla dzieci

W zajęciach z języka angielskiego w Prywatnej Szkole Języków Obcych „HELLO” mogą uczestniczyć dzieci w wieku 5 – 6 lat. Zajęcia dla dzieci prowadzone są w formie zabawy, a rodzice otrzymują do domu konspekty, dzięki którym mogą ćwiczyć razem z dziećmi poznane na zajęciach słownictwo i zwroty podczas zabawy w domu.

Dzieci w wieku 7 lat zaczynają naukę języka angielskiego ucząc się już zasad pisowni początkowo po śladzie, tak jak to ma miejsce w szkole podstawowej. Następnie rozwijają umiejętności słuchania, mówienia i czytania. Oferujemy szeroką gamę podręczników, dzięki którym nauka stanie się przyjemnością, a dzieci same będą ciekawe wiedzy. Nasi kursanci w wieku 8 – 9 lat zaczynają edukację, która przygotowuje ich do egzaminu Cambridge PET. Słuchacze przystępują do tego egzaminu w wieku 12-15 lat.

Kursy dla dorosłych

Zajęcia z języka angielskiego dla osób dorosłych odbywają się w systemie popołudniowym, od poniedziałku do piątku raz lub dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

Oferujemy kursy dla osób, które w przyszłości pragną podjąć pracę w krajach anglojęzycznych. Podnosimy wiedzę osób, które pracują w placówkach administracji państwowej i bankach. Prowadzimy również kursy dla księgowych, pielęgniarek, lekarzy, prawników i wielu innych specjalności. Biorąc pod uwagę różne potrzeby zawodowe przygotowujemy kursy autorskie dla wybranej specjalności / branży.

Dużym powodzeniem wśród osób aktywnych zawodowo cieszą się 4 letnie kursy Business English. Osoby te po zakończeniu nauki przystępują do egzaminów państwowych BEC. Certyfikat ten jest bardzo pożądanym dokumentem potwierdzającym znajomość języka angielskiego w biznesie.

Zajęcia Metodą Callana – Angielski 4 razy szybciej!

Metoda idealna dla tych, którzy chcą szybko i skutecznie opanować język, komunikować się swobodnie i bez problemów. Na zajęciach mówimy! Każda minuta wykorzystana jest w 100% i każdy mobilizowany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach. Słowa i zwroty zapamiętywane są bezpośrednio podczas trwania zajęć! Metoda Callana to błyskawiczny efekt bez prac domowych i długiego ślęczenia nad książkami. Aż 12 poziomów zaawansowania do wyboru.

 • Zajęcia prowadzone są w formie pytań i odpowiedzi,
 • Słuchacz poznaje język w taki sam sposób, w jaki nauczył się mowy ojczystej, co pozwala wypracować nawyk myślenia po angielsku,
 • Każdy mobilizowany jest do słuchania i mówienia w języku angielskim przez całe zajęcia,
 • Szybkie i dynamiczne tempo zajęć sprawia, że słuchacz jest przez cały czas skoncentrowany,
 • Ważnym elementem metody Callana jest regularne i konsekwentne powtarzanie materiału, aż zostanie on opanowany,
 • Wyniki nauki są na bieżąco weryfikowane poprzez tzw. Stage Exams,
 • Dzięki zmianie lektorów poznaje się różne sposoby wymowy i akcentowania co ułatwia zrozumienie każdego, kto mówi w języku angielskim,
 • W Metodzie Callana nie ma semestrów i ścisłego przyporządkowania do grupy. W każdej chwili można rozpocząć naukę, można też na pewien czas ją przerwać. Wracając, wybiera się grupę, która odpowiada poziomem i tempem nauki.

FCE

„HELLO” proponuje Państwu dwie możliwości przygotowania się do egzaminu FCE: w sposób tradycyjny oraz przy wykorzystaniu Metody Callana. Na kursie równomiernie ćwiczymy wszystkie sprawności językowe (mówienie, słuchanie, czytanie i pisanie), poszerzamy swoją wiedzę gramatyczną i leksykalną oraz rozwiązujemy zadania typu egzaminacyjnego, dzięki czemu nasi słuchacze z łatwością zdają egzamin.

 • FCE to najpopularniejszy międzynarodowy egzamin na poziomie średnio-zaawansowanym.
 • FCE uznawany jest przez wiele uniwersytetów oraz instytucji edukacyjnych jako spełnienie wymagań znajomości języka angielskiego przez kandydatów na studia.
 • FCE jest powszechnie uznawany w instytucjach handlowych i przemysłowych na całym świecie.
 • FCE uznawany jest przez Ministerstwo Edukacji Narodowej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pilotów wycieczek.
 • FCE uznawany jest przez Urząd Służby Cywilnej jako potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymaganej od pracowników polskiej służby cywilnej
 • FCE jest cenionym certyfikatem przez wielu pracodawców.

Kursy specjalistyczne:

 • Business English
 • Medical English
 • Legal English
 • Accounting and Finance English
 • Hotel and Catering