Język niemiecki

Kursy dla dorosłych

Zajęcia z języka niemieckiego dla osób dorosłych odbywają się w systemie popołudniowym, od poniedziałku do piątku raz lub dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne.

Oferujemy kursy dla osób, które w przyszłości pragną podjąć pracę w krajach niemieckojęzycznych. Podnosimy wiedzę osób, które pracują w placówkach administracji państwowej i w bankach. Prowadzimy również kursy dla księgowych, pielęgniarek, lekarzy i prawników. Biorąc pod uwagę różne potrzeby zawodowe przygotowujemy kursy autorskie dla wybranej specjalności/ branży.

Dużym powodzeniem wśród słuchaczy szkoły cieszą się kursy przygotowujące do państwowego egzaminu z języka niemieckiego Zentrale Mittelstufenprüfung. Jest to jeden z egzaminów organizowanych przez Instytut Goethego (poziom B2/C1). Świadectwo ZMP potwierdza, że osoba, która zdała egzamin zna wszystkie ważne struktury języka niemieckiego, umie je właściwie stosować i dysponuje słownictwem, które pozwala na swobodne wyrażenie opinii dotyczących życia prywatnego, publicznego oraz zawodowego.

Świadectwo ZMP zwalnia na niektórych wyższych uczelniach z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego.