Język rosyjski

W języku rosyjskim porozumiewa się ponad 180 milionów ludzi w Federacji Rosyjskiej i krajach powstałych po rozpadzie Związku Radzieckiego. Język rosyjski cieszy się coraz większą popularnością w Polsce wśród uczniów i studentów. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kazachstanie, Kirgistanie i na Białorusi.

Rosja to ogromny rynek zbytu, liczne bogactwa naturalne i interesująca kultura. Na rynku tym zadomowiło się już wiele zachodnich firm a inne wiążą swoją przyszłość z tym rynkiem. Polska także zainteresowana jest współpracą z Rosją. W ostatnim okresie niemal trzykrotnie wzrosła liczba ogłoszeń, w których poszukiwani są specjaliści szczególnie kierunków ekonomicznych znających język rosyjski.

Jeśli chcesz nauczyć się języka rosyjskiego czy odświeżyć umiejętności komunikowania się w tym języku zapisz się na kurs w szkole „Hello”. Szybkie postępy w nauce przyniosą Ci satysfakcję i wiele korzyści.