O Szkole

Prywatna Szkoła Języków Obcych „HELLO” rozpoczęła swoją działalność w 1997 roku na terenie Północnej Wielkopolski. W ciągu ostatniej dekady staliśmy się wiodącą szkołą językową w naszym mieście. Obecnie słuchaczami naszej szkoły jest około 1000 osób.

Szkoła dysponuje dziesięcioma dobrze wyposażonymi salami językowymi, co pozwala na prowadzenie zajęć w komfortowych warunkach. Grupy liczą maksymalnie 10 osób przez co nauczanie jest bardziej efektywne, a atmosfera panująca na zajęciach pozwala nam miło spędzić czas.

„HELLO” jest usytuowane w centrum Piły, co jest znacznym udogodnieniem dla naszych słuchaczy. Ponadto oddajemy do dyspozycji naszych klientów duży bezpłatny parking, co jest istotnym elementem naszej infrastruktury technicznej podnoszącej standard szkoły.

Zatrudniamy kilkunastu wykwalifikowanych lektorów języków obcych, co przyczynia się do bardzo wysokiej efektywności nauczania. Staranny dobór pracowników sprawia, iż nasi słuchacze są w pełni zadowoleni z poziomu świadczonych przez nas usług edukacyjnych. Pracujemy w młodym i dynamicznym zespole, którego przygotowanie dydaktyczne w połączeniu z doświadczeniem w prowadzeniu różnego rodzaju kursów językowych stanowi fundament funkcjonowania naszej placówki szkoleniowej.

„HELLO” posiada zezwolenie na działalność edukacyjną wydaną przez Ministerstwo Edukacji (Zaświadczenie o wpisie do ewidencji Kuratorium Oświaty w Pile nr KO.II.0145a/98), co jest świadectwem wysokich kompetencji kadry i wysokiego poziomu nauczania, który jest stale monitorowany przez niezależne organy państwowe.

Szkoła posiada także wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr ewidencyjny: 2.30/00013/2011

Kalendarium

1997 – rozpoczęcie działalności (nauka języka angielskiego przez 2 lektorów)

1998 – rozszerzenie oferty o kolejne języki (niemiecki, francuski), a także wynajęcie lokalu przy ul. 11 listopada w Pile, w którym mieściły się 4 sale wykładowe. Otworzenie oddziałów szkoły w Trzciance, Wałczu, Chodzieży i Złotowie.

1999 – własna baza lokalowa w centrum miasta z dużym parkingiem. Współpraca z Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego (90% uczestników zdało państwowe egzaminy STANAG)

2000 – 2003 – dynamiczny rozwój firmy

2000 – uzyskanie certyfikatu za formę prezentacji w I Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

2001 – uzyskanie certyfikatu za formę prezentacji w II Wielkopolskiej Wystawie Gospodarczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw

2003 – wyróżnienie w kategorii „Działalność Menedżerska” dla właścicielki firmy w konkursie Femina 2003

2004 – poszerzenie oferty edukacyjnej o kolejne języki – włoski, rosyjski, hiszpański – jako odpowiedź na potrzeby rynku

2005 – wprowadzenie nauczania Metodą Callana

2006 – udział w Wielkopolskiej Wystawie Małych i Średnich Przedsiębiorstw

2007 – 10 lecie działalności Prywatnej Szkoły Języków Obcych „HELLO” na Pilskim rynku

2009 – 2012 – Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego