Partnerzy

Przy naszej codziennej pracy korzystamy z wielu różnych materiałów dydaktycznych uznanych wydawnictw.

Należy w tym miejscu wymienić:

  • Longman
  • Oxford
  • Mac Millan
  • Cambridge
  • Express Publishing

Na stałe współpracujemy również z księgarnią „Omnibus”.